Nordlys Elektros miljøpolicy

I vår tid med akselererende klimaendringer og økende miljøbevissthet er det essensielt for enhver organisasjon å ta ansvar og bidra til en bærekraftig fremtid. Hos Nordlys Elektro, forstår vi viktigheten av dette ansvaret og erkjenner vårt bidrag i den store helheten. Vi er forpliktet til kontinuerlig å styrke vårt miljøarbeid, oppnå bærekraftige mål og skape et arbeidsmiljø som reflekterer vår innsats for planeten. Vår miljøpolicy er ikke bare et dokument, men en levende plan som guider vår daglige drift, våre langsiktige beslutninger og fremhever vår forpliktelse til å være en bærekraftig og ansvarlig aktør i samfunnet.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid ved å:

 • Tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • Imøtekomme kundenes forventninger til etikk, ansvar, og bærekraft.
 • Verdsette åpenhet og dialog med ansatte, kunder og leverandører vedrørende vårt miljøarbeid.
 • Oppnå konkurransefortrinn og lykkes i anbudskonkurranser

 

Hva vi ønsker å oppnå internt med Miljøfyrtårn-sertifiseringen:

 • Oppnå positiv miljøeffekt.
 • Oppnå konkurransefortrinn og lykkes i anbudskonkurranser.
 • Kontinuerlig forbedre bærekraftige praksiser på tvers av organisasjonen.
 • Oppfylle økende forventninger fra kunder når det gjelder bærekraft.

 

Vår fremgangsmåte for å oppnå våre bærekraftsmål:

 • Tydelig ledelsesengasjement for å sette kursen for bærekraftsarbeidet og sikre at det prioriteres.
 • Årlig prioritering, planlegging, og systematisk implementering av bærekraftstiltak.
 • Jevnlig måling og regelmessig rapportering av resultater.

 

Måling og Rapportering:

 • Vi vil årlig publisere en bærekraftsrapport som fremhever vår fremgang mot målene, inkludert spesifikke data og utfordringer vi har møtt.